Johtava innovaatio EU: n tutkimuksen kautta
Tietoon, taitoon tulee lisäys intoa

Meille EU ei ole paskiainen tai lypsylehmä, vaan mahdollisuus vaikuttaa suuriin päätöksiin, jotka vaikuttavat
meidän kaikkien elämään nyt ja tulevaisuudessa.

Tietää enemmän..

Kampanja

Eurooppa-vaaliehdokkaat, ministeriryhmä sekä puolueen ja eduskunnan ryhmän johto lähtevät kentälle tapaamaan ja kuuntelemaan suomalaisia.Keväällä mennessä Euroopan parlamentin vaaleihin ehdokkaamme ovat kiertäneet Suomea laajasti järjestämällä yli 200 omaa kampanjatapahtumansa.

Into, tieto, taito! kampanjan esitteli puoluesihteeri. Se on Euroopan Unionin mahdollisuuksiin optimistisesti suhtautuva ohjelma.

Suomi on innovaatioiden maa jossa asuu osaava kansa. Tämä tietämys ja taidokkuus näkyy sekä vahvassa perusteollisuudessa, joka on myös uudistumiskykyinen ja vastaa aikamme haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen uhkaan. Samalla kehitämme jatkuvasti uusia teollisuudenaloja josta osoituksena pelikehittäminen. Lukuisat yritykset kuten Rovio, Supercell sekä Meanfish ovat nousseet maailmanmenestykseen hyvinkin vaatimattomista lähtökohdista, tekijöiden intoon ja näkemykseen nojaten.

Maailmanluokan innovaatiokyky on kriittinen kilpailukykytekijä globaalissa taloudessa. Suomessa on jo panostettu merkittävästi tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovaatiojärjestelmän kehittämiseen. Investointi on osoittautunut kannattavaksi ja tätä on syytä jatkaa. EU:n siirtymä kohti ekologisempaa taloutta tuo monia mahdollisuuksia myös Suomeen. Uudet suomalaiset palvelut kukoistavat vapailla sisämarkkinoilla!

Tämä edellyttää puolestaan poliittista taitoa, tietoa ja intoa. Rohkeat ja osaavat euroedustajat työskentelevät Suomen eduksi, yhteistyössä muiden Euroopan maiden kanssa. EU-politiikan ei tarvitse olla nollasummapeliä, vaan yhdessä voimme saavuttaa enemmän kuin mikään maa yksin.

Paranna ihmisten elämää

EU: n jäsenvaltiot

EU: n ytimessä ovat EU: hun kuuluvat 27 jäsenvaltiota ja niiden kansalaiset.

EU: n perussopimukset

Jokainen EU: n toteuttama toiminta perustuu sopimuksiin, jotka kaikki EU-maat ovat vapaaehtoisesti ja demokraattisesti hyväksyneet.

Kansanterveys

Vaikka terveydenhuollon järjestäminen on yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulla, EU täydentää kansallisia politiikkoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmastotoimet

EU ryhtyy ilmastomuutokseen vastauksena maapallon ilmaston muutoksiin, ihmisten toiminnan aiheuttamiin kasvihuonek aasupäästöihin.

Talous

Talous integroi EU: n taloudet koordinoidun talous- ja finanssipolitiikan, yhteisen rahapolitiikan ja yhteisen valuutan, euron kautta.

Muutto

EU on kehittänyt yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan hallita monia haasteita, jotka johtuvat muuttoliikkeestä EU: hun, mukaan lukien kansainvälisen suojelun hakevat ihmiset.

Puolue ja johtajat

Jopa pieni maa on iso Euroopan unionissa, kun siinä on taitavia, asiantuntevia ja ahkera edustajia. Voimme vaikuttaa EU: hun, kun emme katso unioniin ylimielisyydellä tai halveksunnalla, vaan kun menemme sinne työskentelemään asioiden korjaamiseksi ja tarjoamaan uusia oivalluksia.

Muutaman sanan on tiedettävä

Osat ovat ”Kuinka Euroopan unioni tekee päätöksiä ja ryhtyy toimiin”, kuvataan instituutioita, jotka ovat EU: n päätöksentekoprosessin ytimessä ja miten niiden päätökset muunnetaan toimiksi ja miten se parantaa ihmisten elämää.
Kalervo Himanen
0 +
Koalition Tapahtumat
0 +
Julkiset Organisaatiot
0 +
Ehdokkaat
0 +
Puoluesihteerit

EU: n lainsäädäntö

EU: n lainsäädäntö on jaettu primaariseen ja toissijaiseen. Perussopimukset (primaarioikeus) ovat perustana tai perussääntöinä kaikelle EU: n toiminnalle. Toissijainen lainsäädäntö - joka sisältää asetukset, direktiivit ja päätökset - on johdettu perussopimuksissa vahvistetuista periaatteista ja tavoitteista. Monet suomalaiset palvelut myös internetissä joutuvat nämä huomioimaan.

Viimeisimmät päivitykset

EU:ssa ei yhteistä rahapelejä koskevaa politiikkaa

Online rahapelaaminen kasvattaa nopeasti suosiotaan ja ylittää rajat kuten moni internetissä tapahtuva liiketoiminta. Kuitenkaan Euroopan Unionin sisämarkkinoille ei ole saatu juuri yhteistä säätelyä alaa koskien. Rahapelit ovat pitkälti jääneet harmonisoinnin ulkopuolelle. Osasyynä ovat historialliset monopolit, joilla on kussakin maassa ollut yksinoikeus järjestää tätä toimintaa. Suurimmassa osassa EU- ja ETA-maita on kuitenkin päädytty lisenssijärjestelmään. Viimeisiä valtio-omisteisten monopolien linnakkeita ovat lähinnä Suomi ja Norja. EU on hyväksynyt monopolit sillä …
Lue lisää

Mitä EU tekee kansalaistensa hyväksi?

Vuodesta 1957 lähtien Euroopan unioni on hyödyttänyt kansalaisiaan työskentelemällä rauhan ja vaurauden puolesta. Se auttaa suojaamaan poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia perusoikeuksiamme. Vaikka voimme pitää niitä itsestään selvänä, nämä edut parantavat päivittäistä elämäämme. Rauha ja turvallisuus Keski- ja Länsi-Eurooppa ei ole koskaan tiennyt niin pitkää aikaa ilman sotaa. EU on ihmiskunnan historian menestynein rauhanprojekti, ja se on saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Eurooppalaiset ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa taloudellisesti ja kulttuurisesti …
Lue lisää